امروزه رویکرد مدرسه به کانون محلات تغییر ساختار داده و خود به عنوان یک سازمان یادگیرنده، سیستمی پویا و زنده است. جایگاهی است که کودک در آن از عاطفه، محبت، آموزش، پرورش همه جانبه  برخوردار می شود.
 نقش کارکنان در دست یابی به اهداف سند چشم اندار بسیار واضح و روشن است و در این مقام مدیر به عنوان یک رهبر آموزشی ، گاهی نقش هدایت گر، گاهی سخنگو و زمانی برنامه ریز است و این تغییر نقش ها باعث شده تعریف مدیریت به صورت علمی
" مجموعه‌اي از فعاليت ها (شامل برنامه ريزي، تصميم‌گيري، سازماندهي، رهبري و کنترل ) بر روي منابع سازمان ( انساني، مالي، فيزيکي و اطلاعاتی) باهدف دستيابي به مقاصد سازمان به شيوه کارا و اثربخش" بیان شود. تحقق این تعریف نیاز به کار گروهی دارد و برای تدوین یک برنامه متقن و واقعی ضرورت یک تیم برنامه ریز همواره احساس می شود چرا که تیم برنامه ریز  با فعالیت مستمر،علمی و آموزشی خود در فراهم آوردن شرایط مناسب برای  همه افراد (همکاران، والدین و دانش آموزان) نقشی بی بدیل ایفا می کند که در نهایت خروجی این سیستم پویا، رشد علمی و تربیتی دانش آموزانی خودباور، خلاق و متفکر، مومن ، موحد و آینده ساز میهن اسلامی خواهند بود.  
ان‌ شاء الله

 عناوین فعالیت های دبستان سعدی  سال تحصیلی 96-95 که با هم افزایی کارکنان به دنبال آن هستیم؛

1- ارتقاء سطح علمی و آموزشی مبتنی بر سند چشم انداز آموزش و پرورش
2- ارتقاء سطح هوشمند سازی مدرسه در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری و تولید محتوا
 3- تقویت هوش های چندگانه (ریاضی،جسمی، درون فردی، کلامی، اجتماعی، فرهنگی و...) دانش‌آموزان و معرفی کتاب مربوطه
4- ارتقاء روحیه نشاط و شادابی و ایجاد مدرسه ی زندگی  برای دانش آموزان و همکاران
5- تقویت و توسعه فعالیت های مکمل و فوق برنامه
6- توسعه و تعمیق فعالیت های مذهبی و برگزاری منظم نماز و آموزش قرآن برای دانش آموزان، همکاران و خانواده های آنان
7- دستیابی به اهداف اساسی و کلی مدارس قرآنی با انجام فعالیت های مرتبط
8- ارتباط موثر و اثربخش با خانواده ها (جهت شناسایی آسیب های اجتماعی،  نیازمندی ها، توانمندی ها و...)
9- تبیین ساختار مدرسه و کارکنان به عنوان یک سازمان یادگیرنده
10- شناسایی و تقویت به سوی هدف برنامه درسی پنهان و مکان های آموزشی غیر رسمی
11- آماده سازی معلمان مدرسه جهت آشنایی و حضور فعال در جشنواره های علمی و مهارتی و هنری و کاربرد روش های نوین تدریس
12- آموزش خانواده و هم افزایی جهت دست یابی به چشم انداز تعلیم و تربیت ایران اسلامی مبتنی بر سند تحول بنیادین

تهیه و تنظیم: کشاورز
مدیر دبستان قرآنی و هیئت امنایی سعدی چالوس