برندگان خوش شانس کارت های هدیه 1/000/000 ریالی مجله فرزندان ما - شماره چهارم

 

 

سیده کوثر نوراشرف الدین
مدرسه فاطمیه کلاردشت
کد ارسالی: 27227

 

آیناز جعفری
مدرسه 12فروردین نوشهر
کد ارسالی: 31100

 

زینب صادق کوهستانی
مدرسه بعثت چالوس
کد ارسالی: 30985

 

 

تصویر آخرین شماره  مجله فرزندان ما

 


 

برندگان خوش شانس کارت های هدیه 1/000/000 ریالی مجله فرزندان ما - شماره سوم

 

کسری شعبان زاده
مدرسه شهید سپید بر
شهرستان چالوس
 

محمد سنایی
مدرسه هفت تیر
شهرستان کلاردشت

آلما افشارفر
مدرسه شهیده رقیه عاملی
شهرستان چالوس

 


 

برندگان خوش شانس کارت های هدیه 1/000/000 ریالی مجله فرزندان ما - شماره دوم

 


زهرا نیک صفت

مدرسه 13 آبان
شهرستان چالوس
آرمین ویسی
مدرسه شهدای انقلاب کلنو
شهرستان کلاردشت
سیاوش کسرایی
مدرسه شهید ازوجی
شهرستان کلاردشت

 

حسن سلطانی لرگانی
هنرستان شهید بهشتی مزگاه
شهرستان نوشهر
150علیرضا رحیمی پور
مدرسه شهید حاجی نوری
شهرستان چالوس

 


 

برندگان خوش شانس کارت های هدیه 1/000/000 ریالی مجله فرزندان ما - شماره اول

ماهان فرضی
مدرسه شهید جوادی رودبارک
شهرستان کلاردشت

حدیث حاجی خانی
مدرسه حضرت مریم لاهو
شهرستان کلاردشت